25 Mayıs 2010 Salı

Insanin Arayislari bölüm 2

Erdemli olmak, irade gerektirdiğinden, güçtür. “İrade, bir eylemi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir tür iç arzudur.”[xii]


İsteyerek eylemde bulunma, çocuklar ve hayvanlarda görülür ama tercih etme görülmez. Ve kendine egemen olan kişi tercihleri ile davranır.


Değişim de tercihlerle birlikte geleceğinden, kişi, ancak bilinçli ve doğru eylemleri ile kendini inşa edebilecek olan iradeyi gösterecek ve erdemlerini geliştirebilecektir.


BÖLÜM 2: ÇOK BİLİNMEYEN KARAKTER ERDEMLERİ


Cömertlik, mal konusunda erdeme sahip olmaktır. Savurganlık veya cimrilik ile mal konusunda aşırılık ve eksikliğe giden kişiler bu konuda erdeme sahip değillerdir.


Cömert kişinin özelliği gereken yere vermektir. Cömert kişi, gereken kişiye, gerektiği kadar,gerektiği zaman verecektir bunu da hoşlanarak ya da üzülmeden yapacaktır.


Cömertliğin karşıtı cimriliktir. Cömertliği aşan ise “ihtişam”dır.


Küçük şeylerde değere uygun olarak harcayana değil, büyük işlerde harcayana, örneğin bir savaş gemi finanse eden kişiye “muhteşem” denir. Muhteşem insan cömerttir ama cömert, mutlaka muhteşem değildir.


Bu huyun eksikliğine eli sıkılık, fazlalığına gösteriş budalalığı adları verilir.


Muhteşem insan, yakışanı görür ve güzel birşey için, zevkle büyük harcamalar yapabilir.


Bu durumda, yoksul biri muhteşem olamaz ve bunu denemek aptallıktır, çünkü kişinin harcayacak fazla şeyi yoktur.


Muhteşem kişi, kendisine değil, kamu yararına çok harcayandır.


Günlük hayatta rastlamadığımız veya farkına varmadığımız diğer bir kavramsa,


“Yüce Gönüllülük”tür. Güzel ve iyi olmadan yüce gönüllü olunmaz. Onurla ilişkilidir. Durum ne olursa olsun, ne talih gülünce çok sevinen, ne de talihsizlik başa gelince çok üzülen bir kişi olup, erdemlerin bir süsüne benzer. İnsanların yardımına seve seve koşar, sakindir. İnsanların kendisine hayranlık duyulmasına kendini kaptırmaz ve dostundanbaşkasına muhtaç yaşamaz. Bağışlayıcıdır, kin gütmez. Tıpkı cömertlik ve muhteşem arasındaki bağ gibi, yüce gönüllülük de onurun büyüğü ile ilgilidir.


BÖLÜM 3: ÖLÜMSÜZ VE ZAMANSIZ MUTLULUK


Erdemler, hayat içerisinde aktif ve bilinçli sergilendikçe, ölümsüz olan yanımıza ait kalıcı ve onurlu izler bırakabiliriz; böylece doğamıza uygun, yani mutlu yaşamış oluruz.


Elle tutup gözle görmediğimiz, ama tinselliğimize ait olan değerleri, görünür kılmak, ancak değişmeyi istemekle mümkün olabilecektir.


“İnsanın hedefi, insan olarak en mükemmele ulaşmaktır...”