27 Haziran 2010 Pazar

Silva Odaklı Düşünme Eğitimi


Çok eski zamanlardan beri bilindiği üzere insan beyni çeşitli frekanslarda dalgalar yaymaktadır. Günümüz tıp bilimi tarafından Alfa, Beta, Gama, Delta, Teta olarak isimlendirilmiş olan bu dalgaların her birinin kendine has özellikleri vardır. Beyin dalgaları yalnızca psikoloji ve psikiyatrinin değil parapsikolojinin de ilgi alanı içindedir.

Alfa dalgaları insan tamamen sakin olduğunda ve gözlerini kapattığında görülür. Yoga ve meditasyon sırasında da alfa dalgaları görülür. www.ruhsalboyut.com da yayınlanan Silva Metodu Alfa dalgalarının özelliklerinden yararlanan bir metottur.

Silva Metoduyla Odaklı Düşünme eğitimlerinde katılımcıların öğrendiği ilk şey, beyin dalgalarını yavaşlatarak alfa seviyesine girebilmek ve bu seviyede bilinçli kalarak beynin sağ yarımküresinde işlevsel olmaktır. Beynimiz gelişmiş bir bilgi ağıdır, bir İnternet’tir. Kaydedilmiş bilgilerin ötesinde de bilgi verebilir. Beynin işleyiş şekli sayesinde özgün düşünce yaratabilir, sorunlara gerçek ve yenilikçi çözümler getirebiliriz. Başarıyı engelleyen kısıtlayıcı düşünceleri bir yana atarak geçmişe bağımlı kalmadan, yenilikçi ve yaratıcı kararlar alabiliriz. Bu eğitim, başarı eğitimi olarak da adlandırılabilir. Ancak bunun da ötesinde bir boyut söz konusudur.

Yukarıda söylediklerimize üç sözcük ekleyerek eğitimin içeriğini daha net anlatabiliriz. Bu sözcükler şunlardır: DENGE – UYUM – SPİRİTÜELLİK.

DENGE; günlük yaşamda tatmin olma arayışıdır. İnsanın stres ve endişeyle baş ederek hedeflerini gerçekleştirmesinden doğan bir ruh halidir.

UYUM; kendi olanaklarını hayata geçirerek yaşamaktır. Şimdiyi, bugünü yaşamaktan geçer. Zihin, beden ve ruh bütünlüğü ve bunların eşit şekilde tatmin edilmesidir.

SPİRİTÜELLİK; duyumlarla algılanabilen her şeyde sevgiyi hissetmek ve Yüksek Zekayı keşfetmektir.

Eğitimde 16 egzersiz uygulanarak hedefe kademeli olarak ulaşılır: Belli bir düşünce üzerinde daha uzun süre odaklanmayı sağlama; Algılamayı geliştirme ve güçlendirme. İlk yapılan uygulamalar ve tüm egzersizler teknik uygulamalardır. Yani bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini belirtirler. Bilgi süreci kullanımı sonucunda öğrenildikleri için bu egzersizler aynı zamanda birer zihin formülüdürler. İlk dört egzersizle amaç, beta seviyesinden uyumadan, bilinçli kalarak alfaya girebilmeyi başarmaktır. Böylece beden ve zihin rahatlar ve stres kontrolü sağlanır. İkinci dörtlüde ise, sorun çözümünde kullanılacak etkin bilgi sentezi mekanizması diğer bir deyişle hayal gücü devreye geçirilir. Bir sonraki dört egzersizle, seçilen çözümlerle beynin programlanması sağlanarak yaratıcılık geliştirilir. Son dört egzersiz ise, önseziyi geliştirir ve güçlendirir. Başarılı kişiler, geniş bir algılama yeteneğine sahip olan kişilerdir. Başarı için bu 16 zihin egzersizi uygulamak, uygulamak, uygulamak gerekir. Gerisi kendiliğinden gelir.

Başarı Yolundaki Engeller
Geçmiş başarısızlıklarınızın yeni kişisel hedeflerinize ulaşmanızı etkilemesi ve engellemesine izin vermeniz.

Kişisel planınıza sadık kalamamanız veya kalmaya istekli olmamanız.
Başkaları tarafından eleştirilme veya başarısız olma gibi korkular veya inançlarınızın olması.

Sürekli erişilemez ve ulaşılamayacak kadar mükemmelin peşinde koşmanız.
Başarısızlıklarınızın nedenlerini başkalarına yüklemeniz.
Düzenli olarak çok fazla yapacak şeylerinizin olması.
Öfke veya çeşitli yıkıcı duyguların davranış kalıplarınızı oluşturması.
Kişisel bir probleminizin olduğunu kabul etmemeniz veya inkâr etmeniz.

Başarının Anahtarı
Silva Metodunda "Odaklı Düşünme" eğitiminin başarı anahtarı, kişinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasına engel olan kısıtlayıcı inançlardan arındıran, enerjik, canlı ve güçlü bir düşünce sistemi oluşturmaya yardımcı olmasıdır. Aşamalı uygulanan her egzersizle, kişinin inanç ve güven duygusu tetiklenerek zihnini kontrol edebilme yeteneğinin arttığını deneyimleyerek algılaması sağlanır. Program ilerledikçe, uygulamalarla, kişi adım adım odaklanma yeteneğinin yükseldiğini, zihnine gelen bilgilerin arttığını, düşüncesinin genişlediğini fark eder. Bunun sonucunda da kişi sorunlarını daha kaliteli ve yaratıcı fikirlerle çözebileceğini de aynı şekilde deneyimleyerek algılar.