20 Temmuz 2010 Salı

Filozoflardan derleme...

“İnsanların dünyasının değersizleşmesi, nesnelerin dünyasının değer kazanması ile orantılı olarak artar.”
...Karl Marks

"Kapital iktidarda kaldıkça, değil yalnız toprak, değil yalnız insan emeği, değil yalnız insan kişiliği, değil yalnız vicdan, değil yalnız aşk, değil yalnız bilim, her şey, her şey kaçınılmaz olarak alınıp satılacaktır."
V. İ. Lenin

“Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında, bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır.”
Karl Marks

“Makul kişiler kendilerini dünyaya uyarlarlar; makul olmayanlar ise dünyayı kendilerine uyarlamakta ısrar ederler. Bu nedenle tüm ilerlemeler, makul olmayanlar sayesinde gerçekleşir.”
G. Bernard Shaw

“Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır.”
Schopenhauer
“Derinlemesine hasta bir topluma uyum sağlamak bir sağlık ölçütü değildir.”
Krishnamurti

“Hiçbir şey yozlaşan insandan daha çirkin değildir.”
F. Nietzsche

“Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.”
Dostoyevski

"Zekanın sınırı vardır, aptallığın sınırı yoktur."
Albert Einstein

"Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz."
Sadi

“İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.”
Montaigne

“Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.”
Tolstoy


"Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin."
T. Nelson

“Güçsüzle güçlü arasındaki çelişkiye kayıtsız kalmak tarafsızlık değil, güçlünün yanında olmaktır.”
Paulo Freiere

“Köpeğe atılan bir kemik yardımseverlik değildir. Yardımseverlik, en az köpek kadar aç olduğunda etini onunla paylaşmaktır.”
Jack London

“Dünya kötülük yapanlar nedeniyle değil, seyredip de hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yer.”
Albert EİNSTEİN


“Ezenlerin elindeki en güçlü silah, ezilenlerin aklıdır.”
Steven BIKO