1 Mart 2017 Çarşamba

1 STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI. 2 STRES HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER : DENGE GERİLİM RAHATSIZLIK UYUM SÜRECİ İNCİNEBİLİRLİK DİRENÇ SAĞLAMLIK

1 STRES VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI 
2 2 STRES HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER : DENGE GERİLİM RAHATSIZLIK UYUM SÜRECİ İNCİNEBİLİRLİK DİRENÇ SAĞLAMLIK 
3 3 STRESE KARŞI GÖSTERDİĞİMİZ TEPKİLER BİLİŞSEL TEPKİLER DUYGUSAL TEPKİLER DAVRANIŞSAL TEPKİLER 
4 4 BİLİŞSEL TEPKİLER DİKKATİN KESKİNLEŞMESİ BELLEKLERİN HIZLANMASI ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİLMESİ UYARANIN NE OLDUĞUNUN ANLAŞILMAYA ÇALIŞILMASI 
5 5 DUYGUSAL TEPKİLER VAROLUŞA TEHDİT KORKU-KAYGI YAŞAM ALANINA MÜDAHALEÖFKE-KIZGINLIK 
6 6 DAVRANIŞSAL TEPKİLER - AKTİF VE PROBLEME YÖNELİK - PASİF VE SAVUNMAYA YÖNELİK UYUM-ÇÖZÜM TÜKENME 
7 7 STRESLE MÜCADELEDE BAŞVURULAN YOLLAR 1. YETERSİZ YÖNTEMLER A-Uygun Olmayan Davranışlar *Alkol ve maddeye sığınma *Saldırganlık *Kaçma davranışı *İçe kapanma, intihar, depresyon vb. B-Kendini Aldatmaya Yönelik Davranışlar *Çeşitli savunma mekanizmaları 
8 8 UYGUN YÖNTEMLER A. BEDENE YÖNELİK YÖNTEMLER *Nefes Egzersizleri *Fizik Egzersizleri *Çeşitli Gevşeme yöntemleri(Derinlemesine kas gevşetme, yoga, meditasyon vb.) *Doğru Beslenme Alışkanlığı 
9 9 B. DUYGU VE DÜŞÜNCELERE YÖNELİK YÖNTEMLER *Hayata Bilim Adamı Gibi Yaklaşın! (Genelleme yok, kanıt ara) *Olayları Tehdit Olarak Değil, Yetenekleri Sınama İmkanı Olarak Değerlendirin! *İrrasyonel İnançları ve Varsayımları Sınamayı Öğrenin! *Duygularınızı açıkça ve uygun bir şekilde paylaşın! 
10 10 C. DURUMA YÖNELİK YÖNTEMLER * Zamanı İyi Kullanabilme *Sosyal Destekten Yararlanabilme *İletişim Becerilerini Geliştirebilme *Atılgan Davranış Alışkanlıkları Edinebilme *Problem Çözme Becerileri Geliştirebilme 
11 11 STRESİ YOĞUN BİÇİMDE YAŞAYAN İNSANLAR * Aşırı Rekabetçi *Başarı Yönelimli *Aceleci *Saldırgan/Atılgan *Kontrolü Sürekli Elinde Tutmak İsteyen 
12 STRESİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ OLABİLDİĞİNCE AZALTAMAYA YARAYAN KİŞİLİK YAPILARI * Kendine Güven * Yeterlilik * Kendiyle Barışıklık * Stresli Durumlardan Kurtulabileceğine Olan İnanç * Güçlü ve Çok Yönlü Bir Özsaygı * Psikolojik Sağlamlık 
13 13 YAŞAMIN KENARLARINDA BİR YERLERLERDESALLANMAKTANSA YAŞAMA KENETLENİN!!! 

ETKİLİ ÇATIŞMA ÇÖZME BASAMAKLARI

ETKİLİ ÇATIŞMA ÇÖZME BASAMAKLARI 
2 1- Ortak sorunun müzakere ederek çözümünün istenmesi Bu basamakta çatışmanın tarafları “ortak sorunlarını” müzakere yoluyla çözmek istediklerine ilişkin isteklerini karşılıklı belirtmeleri ve birbirlerini sorunu çözmeye davet etmeleri süreci kolaylaştırır. Kişiler karşılıklı olarak birbirlerine ne istediğini açıkça söyleme ve tanımlama sorunun çözümünü kolaylaştırır. Bu basamakta çatışmanın tarafları “ortak sorunlarını” müzakere yoluyla çözmek istediklerine ilişkin isteklerini karşılıklı belirtmeleri ve birbirlerini sorunu çözmeye davet etmeleri süreci kolaylaştırır. Kişiler karşılıklı olarak birbirlerine ne istediğini açıkça söyleme ve tanımlama sorunun çözümünü kolaylaştırır. Örneğin: ‘Bu aracı şimdi ben kullanmak istiyorum.’ Bu süreç, iyi bir iletişim becerisini ve çatışmanın küçük parçalar biçiminde tanımlanmasını içerir. Kişi sorununu açık ve öz olarak belirtmelidir. Sorunun kendisi, aynı zamanda kişinin gereksiniminin varlığını ve ne olduğunu gösterir. 
3 2- İsteklerin ve nedenlerin belirlenmesi Problem çözme tartışmaları, çatışmanın taraflarının karşılıklı olarak istemlerinin nedenlerinin belirlenmesi ile başlar. Çatışan kişiler ne duyumsadıklarını anlamalı, duygularını açık, net ve doğru bir biçimde iletmelidirler. Tartışmada en sık kullanılan iki hata şunlardır: çatışmanın saldırgan biçimde tanımlanması ve diğer kişinin incitilmeye çalışılması; hiçbir şey söylenmemesi ve çatışmanın içe atılması. İsteklerin ve hedeflerin açıkça iletilmesi için şunlar yapılmalıdır Ben, benim, benimkisi gibi kişisel ifadeler kullanılmalıdır. İstekler ve hedefler somut olmalı ve nedenleri ile birlikte belirtilmelidir. Diğer kişinin isteklerinin sizin isteklerinize ulaşmada nasıl engel olduğu açıklanmalıdır. Ne istediğimizi açıkça tanımlarken, diğer kişinin de ne istediği dikkatlice dinlenmelidir. Bunun için de şu yapılmalıdır: diğer kişinin yüzüne bakılmalıdır, diğerinin sözü kesilmemelidir, ne istediğimizi açıkça tanımlarken, diğer kişinin de ne istediği dikkatlice dinlenmelidir. Diğer kişiden ne anlaşıldığı ona gösterilmelidir. 
4 3- Kişiler istemlerinin ve duygularının nedenlerini söylemeli ve tanımlamalıdırlar Problemi çözmek için ne hissettiğinin yani duyguların ve nedenlerinin karşılıklı belirtilmesi de oldukça önemlidir. Duyguların ifade edilmesi ve denetlenmesi, çatışma çözümünün en güç ve en önemli basamaklarından birisidir. Çünkü Problemi çözmek için ne hissettiğinin yani duyguların ve nedenlerinin karşılıklı belirtilmesi de oldukça önemlidir. Duyguların ifade edilmesi ve denetlenmesi, çatışma çözümünün en güç ve en önemli basamaklarından birisidir. Çünkü İnsanların duygularını saklamaya yönelik bir eğilimleri vardır. Reddedilme, gülünme, istismar edilme gibi risklerin olduğu durumlarda duyguların ifadesi güçtür. Kişisel duyguların ifadesi ne kadar artarsa, duyulan risk de o kadar azalır. İnsanların duygularını saklamaya yönelik bir eğilimleri vardır. Reddedilme, gülünme, istismar edilme gibi risklerin olduğu durumlarda duyguların ifadesi güçtür. Kişisel duyguların ifadesi ne kadar artarsa, duyulan risk de o kadar azalır. Duyguların, çatışma yaşanan karşıdaki kişiden saklanması oldukça güçtür. İstemediğiniz halde ağlayabilirsiniz, sesin yükseltilmesi uygun olmamasına karşın bağırabilirsiniz, diğerini rahatsız etmesine karşın gülebilirsiniz. Duyguların, çatışma yaşanan karşıdaki kişiden saklanması oldukça güçtür. İstemediğiniz halde ağlayabilirsiniz, sesin yükseltilmesi uygun olmamasına karşın bağırabilirsiniz, diğerini rahatsız etmesine karşın gülebilirsiniz. Çatışma içinde duyguların ifadesi oldukça güçtür. Duyguların karşı tarafa iletilmesinde sürecinde olabildiğince saldırı, iğneleme, aşağılama gibi yıkıcı ifadelerden arındırılarak verilmelidir. Böylece karşı tarafa davranışlarının sizin üzerinizdeki somut etkileri ve sizde uyandırdığı duygular belirtilmelidir. Çatışma içinde duyguların ifadesi oldukça güçtür. Duyguların karşı tarafa iletilmesinde sürecinde olabildiğince saldırı, iğneleme, aşağılama gibi yıkıcı ifadelerden arındırılarak verilmelidir. Böylece karşı tarafa davranışlarının sizin üzerinizdeki somut etkileri ve sizde uyandırdığı duygular belirtilmelidir. 
5 4- Diğer kişinin İstemlerinin, duygularının ve bunların nedenlerinin Empati ve Etkin Dinleme Teknikleri yoluyla anlaşıldığının gösterilmesi Örneğin: ‘Senin söylediklerinden benim anladığım şudur:.....’. Bu durum, çatışmanın öteki kişisinin bakış açısından sorunun anlaşılmasını ve aynı anda her iki taraftan da sorunun görülebilmesini içerir. Genellikle kişi kendi bulunduğu noktadan sorununu ve gereksinimini gördüğü için kendinden uzaklaşıp ötekinin sorununu ve gereksinimini, onun bulunduğu noktadan görmesi güçtür. Bu nedenle ötekinin bakış açısından soruna yaklaşma becerisi, taraflar arasındaki uzlaşmacı kişiliği ve çözüm olasılığını güçlendirecektir Örneğin: ‘Senin söylediklerinden benim anladığım şudur:.....’. Bu durum, çatışmanın öteki kişisinin bakış açısından sorunun anlaşılmasını ve aynı anda her iki taraftan da sorunun görülebilmesini içerir. Genellikle kişi kendi bulunduğu noktadan sorununu ve gereksinimini gördüğü için kendinden uzaklaşıp ötekinin sorununu ve gereksinimini, onun bulunduğu noktadan görmesi güçtür. Bu nedenle ötekinin bakış açısından soruna yaklaşma becerisi, taraflar arasındaki uzlaşmacı kişiliği ve çözüm olasılığını güçlendirecektir 
6 5- Karşılıklı Kazançları içeren Çözüm seçeneklerinin yaratılması Çatışma çözümünde genellikle kişiler ilk çözüm seçeneğinde anlaşmaya yönelimlidirler. Buna karşın anlaşmaya varmadan önce birkaç tane iyi çözüm önerisi üretilmelidir. Çatışma çözümünde genellikle kişiler ilk çözüm seçeneğinde anlaşmaya yönelimlidirler. Buna karşın anlaşmaya varmadan önce birkaç tane iyi çözüm önerisi üretilmelidir. Çatışmanın her iki tarafının da ortak kazançlarını arttıran üç aşamalı çözüm planının bulunması ve kavranması önemlidir. ‘Plan A:.........., Plan B:.........., Plan C:.........’. Bu süreç çatışmanın her iki tarafının da çıkarlarını arttıran ve problemi çözen yaratıcı seçenekleri olan anlaşmanın üretilmesini kapsar. Beyin fırtınası tekniğiyle tartışmanın tarafları, her iki tarafında gereksinimlerini karşılayabilen olası çözümleri üretmeye çalışırlar. Çatışmanın her iki tarafının da ortak kazançlarını arttıran üç aşamalı çözüm planının bulunması ve kavranması önemlidir. ‘Plan A:.........., Plan B:.........., Plan C:.........’. Bu süreç çatışmanın her iki tarafının da çıkarlarını arttıran ve problemi çözen yaratıcı seçenekleri olan anlaşmanın üretilmesini kapsar. Beyin fırtınası tekniğiyle tartışmanın tarafları, her iki tarafında gereksinimlerini karşılayabilen olası çözümleri üretmeye çalışırlar. 
7 6- El sıkışarak ortak anlaşmanın yapılandırılması ve uygulanmasına yönelik akılcı eylem planının seçimi ‘Haydi Plan B’ de uzlaşalım’. Anlaşma ortak çıkarların arttırılmasını çatışan tarafların birlikte işbirliği içinde çalışabilmesini güçlendirmesi ve gelecekte çatışmaların yapıcı bir biçimde çözülmesini sağlamalıdır. Bu durum her iki tarafında gelecekte nasıl davranacağını ve anlaşmanın çalışmadığı takdirde yeniden tartışılmasını ve gözden geçirilmesini belirginleştirir. ‘Haydi Plan B’ de uzlaşalım’. Anlaşma ortak çıkarların arttırılmasını çatışan tarafların birlikte işbirliği içinde çalışabilmesini güçlendirmesi ve gelecekte çatışmaların yapıcı bir biçimde çözülmesini sağlamalıdır. Bu durum her iki tarafında gelecekte nasıl davranacağını ve anlaşmanın çalışmadığı takdirde yeniden tartışılmasını ve gözden geçirilmesini belirginleştirir. 
8 Unutmayın Çatışma çözmeyi öğrenemezseniz; hayatınızın her aşamasında sorunlarla karşılaşır ve hep sorunlu bir birey olursunuz.